TUFO Standard tmel 50 ml


Doplňující informace:
Velikost mùžete upøesnit v Pokladnì v kolonce Vzkaz pro obchodníka.
Popis:
vysoce účinný prostředek určený k opravě galusek a plášťovek, které byly poš­ko­zeny propích­nutím. Je možné ho použít po defektu, kdy okam­žitě zatmelí díry po průpi­chu až do velikosti 2 mm, nebo preventivně, kdy se do galusky dá určené množ­ství tmelu, který při defektu samovolně zacelí průpich, většinou bez ztráty tlaku, takže jezdec ani defekt nezaregis­truje. Mimo­řád­ně zvyšuje bezpečnost jízdy po defektu, neboť nedojde k rychlému úniku vzduchu a ohrožení stability jezdce. Apli­kace přes ventil. 50 ml je pro 3–5 oprav.


Cena: 97.00     Počet kusů:  
  
 
        
 
© 2006 Galusky.cz